Zorg

Onze zorg is persoonlijk en vakkundig. Als zelfstandig zorgondernemer zijn wij altijd aanwezig. Het grote voordeel voor de bewoners en u als familie is dat wij van alles op de hoogte zijn en snel kunnen handelen als de situatie daarom vraagt.

Met ons kleine team willen we het beste uit onze cliënten halen. Het zorgplan dat wij als zorgondernemer samen met elke cliënt en ouder/ vertegenwoordiger opstellen, vormt de basis om alle mogelijkheden op gebied van wonen, recreatie, ontspanning, dagbesteding en zorg in kaart te brengen en te monitoren. Liefst ieder kwartaal, maar zeker ieder half jaar wordt het zorgplan met de cliënten en ouder/ vertegenwoordiger besproken.

Borgen van de zorg

Wij hanteren het zorgsysteem van de zorgboerderijen. Behandeling van klachten, incidenten, voortgangsmonitoring en veiligheid zijn goed geregeld in dit systeem. Dit systeem is voor iedere cliënt/ vertegenwoordiger op afspraak toegankelijk. Wij voldoen aan de wettelijke richtlijnen.


Vernieuwende zorg

Onze zorg is vernieuwend op het vlak van meer keuzevrijheid van de cliënt. Wij hebben ervoor gekozen dat een bewoner geen huur betaald mits de zorg begeleiding verzorgd wordt door Stee-4U. Wij vragen slechts een vergoeding voor maaltijden, kleding wassen, schoonmaken, nutsvoorzieningen. Zodoende houdt de cliënt meer geld over van zijn/haar Wajong uitkering. De cliënt krijgt hier meer financiële keuzevrijheid voor zaken die voor hem/haar belangrijk zijn. Stee-4U stelt per jaar twee dagen begeleiding kosteloos beschikbaar voor uitjes.

Meeliften op G-voetbal.

G-voetbal is een geweldige sport voor mensen met een beperking.
Wij hebben een binding met VV Gorecht in Haren. De begeleiding van wedstrijden en trainingen worden door ons gratis verzorgd.